Voorbereiding op de brugklas

 

Deze cursus is bedoeld voor leerlingen die komend jaar naar het voortgezet onderwijs gaan en zich (nog) niet zeker voelen over hun kennis en vaardigheden in het Engels.

In zes bijeenkomsten van anderhalf uur besteden we aandacht aan de basisgrammatica die in leerjaar 1 behandeld wordt en maken we een eerste aanzet tot lezen, luisteren, spreken en schrijven.

De groep bestaat uit maximaal vier leerlingen, waardoor er voldoende aandacht is voor de leervraag van elke individuele leerling. Wellicht vindt uw kind het leuk om dit samen met een vriendje of vriendinnetje te gaan doen.

 

De cursus wordt gehouden op een aantal middagen in mei en juni. Dagen in overleg.         

Kosten: €95,-, inclusief lesmateriaal en thee of limonade.

De cursus gaat alleen door bij voldoende animo. (minimaal drie deelnemers)